Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok

Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok (APROK) sa zameriava na tieto prioritné oblasti rozvoja:

 

  • Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky a inovácií so zameraním na udržateľný rozvoj založený na efektívnom využití lokálnych zdrojov.

 

  • Podpora rozvoja ľudského kapitálu, zladenie s potrebami regionálneho trhu práce a podpora stabilizácie mladých kvalifikovaných ľudí v rámci okresu.

 

  • Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre život, podnikanie a cestovný ruch.

Kežmarská rozvojová platforma

Jej úlohou je vo vzájomnom prepojení jednotlivých opatrení Akčného plánu vytvoriť kapacity koordináciu aktérov na tvorbu koncepcií, riadenie, a implementáciu aktivít a projektov regionálneho ekonomického a sociálneho rozvoja.

Zapojte sa, spolupracujte...

Či ste občan alebo zástupca firmy, miestnej štátnej správy alebo samosprávy, školy alebo neziskovej organizácie, ponúkame niekoľko možností pre zapojenie do plánovania a realizácie dobrých nápadov pre rozvoj nášho okresu.

Aktuálne informácie a výzvy

VŠETKY aktuálne informácie a výzvy

Správy z regiónu

VŠETKY správy z regiónu

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov