Rada PSK pre NRO

Vytvorenie Rady pre hospodársky rozvoj PSK ako platformy pre riešenie kľúčových problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

  • Posilnenie odborných kapacít v miestnej správe v oblasti prípravy projektov a navrhovanie opatrení v oblasti rozvoja kapacít územnej samosprávy pre dosiahnutie kľúčových cieľov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
  • Vytvorenie podmienok na realizáciu úloh vyplývajúcich
    z akčného plánu v oblasti stredného školstva v najmenej rozvinutých okresoch.
  • Prehodnotenie možností nastavenia systému stredného školstva najmä so zameraním na potreby okresu Kežmarok.

Iniciovanie zaradenia jednotlivých prioritných projektov Akčného plánu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Rady partnerstva na úrovni VÚC.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov