Schválenie AP Vládou SR

Dňa 10. februára 2016 vláda Slovenskej republiky na svojej 197. schôdzi v budove Strednej odbornej školy, Garbiarska 1 v Kežmarku prerokovala a uznesením č. 45/2016 schválila návrh Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok (APROK). Jeho návrh bol predložený v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Päťročný akčný plán obsahuje analýzu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu okresu a zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu. Súčasťou akčného plánu je aj návrh opatrení a úloh na jeho realizáciu, časový harmonogram, spôsoby  a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku.

Materiály z rokovania nájdete tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/850.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov