Aktuálne výzvy OP Rybné hospodárstvo 2014-2020

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje

 

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.3.1, aktivity 2:

Recirkulačné systémy.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 5:

Obnova existujúcich produkčných zariadení.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.3.1, aktivity 1:

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 6:

Doplnkové činnosti.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 4:

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1,

aktivity 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 2:

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.

 

Výzvu OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity 1: 

Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.

 

 

 

 

 

CPRR©2021

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov