Degustácia zemiakov v ÚKSÚP-e v Spišskej Belej

Pre potreby certifikácie regionálnej značky kvality “Spišské zemiaky” sa v septembri v priestoroch skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej uskutočnila degustácia prihlásených vzoriek zemiakov – senzorické skúšky a overenie kvalitatívnych vlastností, či spĺňajú podmienky pre udelenie značky kvality “Spišské zemiaky” a môžu byť zaradení medzi regionálne produkty.

Členmi degustačnej komisie boli:

 • Ing. Marián Tokár – vedúci ÚKSÚP Spišská Belá
 • Ing. Jaroslav Mikula – ÚKSÚP Spišská Belá
 • Ing. Tomáš Urban – Europlant – Šľachtiteľská spoločnosť, s. r. o. Poprad
 • Ing. Ján Heldák – bývalý riaditeľ Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakárskeho, a. s., Veľká Lomnica
 • Ing. Jaroslav Mačák – predseda Slovbys s. r. o. – pestovateľ a spracovateľ zemiakov
 • JUDr. Milan Hagovský – projektový manažér Centra podpory regionálneho rozvoja Kežmarok

Senzorické skúšky sa uskutočnili podľa metodiky ÚKSÚP-u aby overili, či dané odrody spĺňajú podmienky udelenia značky “Spišské zemiaky”. Hodnotenými kritériami boli:

 • vzhľad hľúz pred uvarením (max. 12 bodov)
 • vzhľad po uvarení (farba – max. 16 bodov)
 • vôňa (max. 8 bodov)
 • chuť a prehĺtavosť (max. 40 bodov)
 • pevnosť, varný typ (max. 16 bodov)
 • tmavnutie po uvarení (max. 8 bodov)
  (Spolu max. 100 bodov)

 

         

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov