Konferencia “Úspešný dodávateľ pre obchodnú sieť” v Nitre

 

Vo štvrtok 7. decembra 2017 sa v priestoroch Kongresového centra SPU v Nitre uskutočnila záverečná konferencia zameraná na aktuálne problémy farmárov a malých výrobcov potravín spojená s prezentáciou vzoriek výrobkov regionálnych producentov. Podujatie sa konalo v rámci 4. ročníka grantovej schémy „Ako sa stať dodávateľom pre obchod a základy spracovania vlastnej produkcie“, ktorú pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) zorganizovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) v spolupráci s Nadáciou Tesco.
Celý projekt bol zameraný na vzdelávanie malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín a jeho cieľom bolo zlepšiť pripravenosť slovenských farmárov, producentov a spracovateľov potravín a pomôcť im stať sa úspešnými dodávateľmi pre obchod a osvojiť si nevyhnutné vedomosti (legislatívny a zdrojový rámec, kritériá reťazcov atď.).

V rámci jednotlivých kurzov sa mladí farmári, regionálni producenti a študenti SPU mali možnosť oboznámiť s témami:

  • legislatíva kvality a bezpečnosti výroby potravín pre farmársku produkciu
  • povinná dokumentácia výrobne a výroby, vedenie záznamov
  • označovanie vyrobených potravín, výpočet výživovej hodnoty potraviny povinné a nepovinné údaje
  • postprodukcia, prezentácia vlastných produktov a marketing, budovanie značky a firemnej identity
  • cenotvorba a základy ekonomiky, ako sa stať úspešným dodávateľom pre obchod
  • možnosti financovania, získavanie grantov, európskych grantov
  • správna hygienická a výrobná prax pri farmárskej produkcii potravín, čistenie a sanitácia, hygienické požiadavky na umiestnenie, priestory, vybavenie, zariadenia, vodu, predajné miesta, dopravu, osobnú hygienu
  • základy technológie spracovania živočíšnych a rastlinných produktov

Realizáciu celého projektu v rámci grantu Tesco 2017 zabezpečovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – VÚP Bratislava, pracovisko BIOCENTRUM Modra s garantom doc. Ing. Stanislavom Šilhárom, CSc.

 

 

 

 

 

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov