Konferencia MAS TPL venovaná téme „Aktivizácia územia“

Miestna akčná skupina Tatry-Pieniny LAG zorganizovala 23. júna 2018 v kongresovej miestnosti Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore konferenciu venovanú téme “Aktivizácia územia”. Táto konferencia bola súčasťou celodennej spoločenskej aktivity “Pochod dobrej nálady”.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov konferencie, ale aj účastníkov Pochodu, s existenciou organizácie – miestnej akčnej skupiny, s jej poslaním a obsahom Stratégie CLLD, ako aj informovať o možnostiach využitia prostriedkov určených na realizáciu Stratégie CLLD aktérmi v území v prospech ekonomického rozvoja.

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok prezentovalo v rámci tejto konferencie dva príspevky. JUDr. Milan Hagovský predstavil priority Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok a hlavné aktivity Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok. Zároveň predstavil aj príležitosti na podporu rozvoja miestnej ekonomiky regiónu. Ing. Milan Kuľanda, PhD. predstavil tému rozvoja krátkych dodávateľských reťazcov prostredníctvom programu „Podpory regionálnych producentov v okrese Kežmarok“. Na konferencii vystúpil aj PhDr. Milan Gacík, riaditeľ CPRR Kežmarok.

Súčasťou konferencie bola aj prezentácia a ochutnávka výrobkov regionálnych producentov, ktorí pôsobia na území MAS. Konferencie sa zúčastnilo cca 40 účastníkov a Pochodu dobrej nálady približne 500 účastníkov, ktorí obdržali od organizátorov žlté tričká a informačný bulletin o území.

Text a foto: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

   

   

   

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov