Konkurz projektový manažér

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok

vyhlasuje konkurz

na funkciu projektového manažéra a koordinátora

Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, zzpo.

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredoškolské, resp. VŠ vzdelanie, prípadne akékoľvek podobné osvedčenie o tvojich kvalitách

Iné kritériá a požiadavky:

  • vítané praktické skúsenosti v oblasti prípravy a implementácie projektov alebo aktivít z oblasti regionálneho rozvoja a energetiky

Požadované doklady a materiály:

  • žiadosť s účasťou na konkurze s uvedením kontaktov (telefón, email)
  • štruktúrovaný životopis
  • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náplň práce:

–          zúčastňuje sa na plnení projektového plánu a metodiky

–          monitoring a reporting

–          kontrola časového harmonogramu

–          koordinácia a komunikácia medzi zúčastnenými stranami

–          vedenie administratívnej agendy

–          plnenie ďalších úloh podľa pokynov zamestnávateľa

 

Prihlášky a štruktúrované životopisy očakávame:

  • e- mailom na dole uvedenej adrese
  • osobne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja, Hlavné námestie 3,

060 01 Kežmarok

  • poštou

 

Termín: do 31.5.2019 do 15.00 hod.

 

Termín nástupu: ASAP

Osobné stretnutie bude dohodnuté telefonicky.

Ponúkame možnosť veľa sa naučiť, rozvíjať  a realizovať sa .

Bližšie informácie:

Ing. Dušan ROTH, 0948 111 453, e-mail: dusan.roth@kezmarok.sk

CPRR©2019

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov