MD a VSR vyhlásilo 3 výzvy – Výzva A, výzva C1 a výzva C2 so zameraním na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo 3 výzvy – Výzva A, výzva C1 a výzva C2 so zameraním na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky.

Výzvy sú zameraná na prípravu projektovej dokumentácie, výstavbu nových cyklotrás alebo dobudovanie cyklistickej infraštruktúry – cyklostojanov.

Oprávnenými výdavkami sú kapitálové výdavky, termín predloženia žiadosti je do 31. októbra 2019.

Všetky potrebné informácie pre žiadateľov a tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Rezort dopravy zriadil pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú o niektorú z výziev záujem, aj kontaktnú internetovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, kam sa môžu obrátiť v prípade akýchkoľvek nejasností.

Odkaz na vyhlásenú výzvu: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-cykloturistika/cyklovyzva

V prípade otázok kontaktujte Ing. Gabrielu Bodnárovu mob. 0905 744162 alebo CPRR okr. Kežmarok.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov