Memorandum o Spišských zemiakoch

Samotná značka Spišské zemiaky existuje už od roku 2017, kedy prebehla jej registrácia. Tento rok v septembri bola však podpísaná dohoda o spolupráci tzv. Memorandum o zemiakoch, na ktorom sa dohodli mesto Spišská Belá, AT TATRY Spišská Belá, Slovbys s.r.o, ÚKSÚP Spišská Belá a SOŠ Kušnierska Kežmarok (prevádzkovateľ regionálnych potravín v Spišskej Belej), že budú naďalej rozvíjať, propagovať, vytvárať vhodné podmienky pre umiestnenie na trhu pre ochrannú značku kvality Spišské zemiaky. Spomínané zemiaky sa budú predávať aj v predajni Regioshop- Regionálne potraviny, spolu s potravinami vybranými regionálnymi producentami. Ide o pilotnú spoluprácu aktérov v regióne, ktorá prináša spotrebiteľom garanciu kvality a informácie o skutočnom pôvode regionálneho výrobku. Spolupráca producentov s miestnymi inštitúciami preukazuje potenciál regiónu, ktorý dokáže rozvíjať svoju miestnu ekonomiku. Zemiaky sú pestované v regióne Spiša, kde nadmorská výška nad 400 m, nižšia priemerná denná teplota, častejšie zrážky, chudobnejšia pôda na živiny s podielom skeletu vytvárajú podmienky pre pestovanie zdravých, chutných a kvalitných zemiakov, ktoré sa vyznačujú výraznou vôňou, chuťou, farbou dužiny, textúrou a ďalšími vlastnosťami. Nezávislá komisia odborníkov každoročne anonymne hodnotí prihlásené vzorky z hľadiska ich farby, vône, chuti, pevnosti, jemnosť a tmavnutia. Producentovi, ktorého prihlásená vzorka zemiakov získa dostatočný počet bodov, je udelené právo používať regionálnu značku kvality Spišské zemiaky a označiť ňou produkciu odskúšanej konkrétnej odrody z konkrétneho poľa. Certifikát platí len jeden rok. Výsledky certifikácie sú oficiálne vyhlasované počas konania Spišského zemiakarského jarmoku. Viac informácií o spišských zemiakoch môžete získať na www.spisskezemiaky.sk.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov