Na získanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť stačí vytvoriť a udržať jedno pracovné miesto

Vo štvrtok 27. septembra 2018, vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska.

Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria 1 pracovné miesto a udržia ho po dobu troch rokov. Dodatok tiež upravuje maximálnu výšku pomoci jedinému podniku v prepočte na jedno vytvorené pracovné miesto, ktorá nesmie presiahnuť 40 000 eur. V schéme je tiež určené stanovenie maximálnej intenzity pomoci podľa veľkosti podniku ako percentuálny podiel z celkových oprávnených výdavkov.

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti v znení dodatku č. 1: http://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1490/2018_09_schema_v_zneni_dodatku_c_1.pdf

Úrad vlády SR zároveň opakovane informuje verejnosť, že na stránke www.nro.vlada.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, pri podávaní žiadostí o poskytnutie podpory a pod.

Zdroj a bližšie info: ÚV SR – Podpora NRO

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov