Odborný seminár pre lokálnych producentov v CPRR

V piatok 24. novembra 2017 sa v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku uskutočnil odborný seminár s názvom “Regionálne produkty: príležitosti a limity ich výroby, distribúcie a predaja” za účasti zástupcov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Na stretnutí sa preberali témy ohľadom opatrení podpory miestnej ekonomiky zahrnutých v Akčnom pláne rozvoja okresu Kežmarok, problematika remeselnej a tradičnej výroby potravín a možností predaja a distribúcie výrobkov, návrh štandardov pripravovanej značky regionálnych produktov a regionálnej značky kvality “Spišské zemiaky“, model spolupráce aktérov v oblasti kvality a hygieny potravín v systéme regionálneho dodávateľského reťazca a certifikácie regionálnej značky.

Zúčastnení regionálni producenti v diskusii poukázali na nevyhnutnosť spolupráce v oblastiach distribúcie a odbytu (spoločné odbytové stredisko), potrebu ovplyvňovať spotrebiteľské správanie a organizovať edukačnú činnosť, prejavili záujem o konkrétnu pomoc a priame finančné nástroje ako pomoc prvovýrobe a distribúcii lokálnych produktov, a v neposlednom rade aj potrebu propagácie regionálnych výrobkov a spolupráce s miestnymi akčnými skupinami. Samostatnou témou boli stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC (školy, nemocnice, domovy dôchodcov a pod.) a možnosť presadiť vyššie zastúpenie regionálnych výrobkov práve v nich. V tejto súvislosti boli prítomní informovaní o Národnom potravinovom katalógu (www.npkinfo.sk) a ďalších možnostiach propagácie a distribúcie regionálnych výrobkov, napr. na blížiacich sa Vianočných trhoch, prostredníctvom e-shopov, participáciou v existujúcich distribučných reťazcoch a pod.

Pozvánku nájdete tu a fotografie nižšie:

 

Ďalšie informácie na webe www.nro.vlada.gov.sk.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov