OP KŽP – výzva MŽP SR: komunálne odpady

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia dopytovo orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálneho odpadu, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie rozložiteľného komunálneho odpadu. Výzva je určená pre najmenej rozvinuté okresy a celková výška alokácie je 25 miliónov eur.

Viac informácií nájdete na stránkach public.itms2014.sk a www.op-kzp.sk,  v prípade otázok sa na nás prosím neváhajte obrátiť.

CPRR©2021

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov