OP KŽP – výzva na vodozádržné opatrenia v obciach

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 20. apríla 2018 novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – v intraviláne obcí.

Medzi možné opatrenia patria zachytávanie zrážkovej vody v obciach a mestách za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, napríklad výmenou nepriepustných povrchov, budovanie zelených striech alebo podzemných resp. povrchových nádrží na zadržiavanie zrážkovej vody. O financie môžu žiadať obce, vyššie územné celky, združenia fyzických alebo právnických osôb a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Maximálna výška na jedno opatrenie je 200 000 € (žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení – maximálna výška výdavkov na jeden projekt je 600 000 €) a celková alokácia výzvy je 17 mil.  €. Žiadosti bude možné podávať priebežne až do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov, termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je 31. júla 2018 a druhého 30. septembra 2018.

Viac informácií a kompletné znenie výzvy nájdete na stránkach Operačného programu Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk.

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov