Pozvánka na pracovné stretnutie Centra udržateľnej energetiky

V utorok 2. mája 2018 o 10:00 sa v zasadačke Okresného úradu v Kežmarku uskutoční pracovné stretnutie Centra udržateľnej energetiky (CUE) s primátormi a starostami okresu Kežmarok, na ktorom budeme informovať o aktuálnom stave prác v Centre podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok, v rámci ktorého CUE pôsobí a prediskutujeme možnosť zapojenia miest a obcí okresu Kežmarok do výzvy na prípravu spoločnej nízkouhlíkovej stratégie.

Nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať stručný opis a charakteristiku územia, analýzy potreby alebo spotreby energie, emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do ovzdušia, potenciálu úspor energie a využiteľných obnoviteľných zdrojov energie v okrese a perspektívu energetickej sebestačnosti vrátane plánovaných aktivít, úloh a opatrení (krátko, stredno a dlhodobých).

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov