Pracovné stretnutie regionálnych producentov v CPRR

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok uskutočnilo pracovné stretnutie regionálnych producentov z okresu. Hlavnou témou bol “Regionálny potravinový reťazec a predaj produktov“.

Na stretnutí prezentoval JUDr. Milan Hagovský aktuálny stav procesu príprav regionálnej značky TATRY-SPIŠ a jej začlenenie do regionálneho značenia v rámci celej SR. Informoval aj o plánovanom stretnutí s miestnymi akčnými skupinami (MAS) a okresnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) pôsobiacimi v okrese na tému regionálne značenie produktov.

Spomenul aj zámer vytvoriť regionálny potravinový dodávateľský reťazec, ktorý by priniesol producentom vyššiu pridanú hodnotu výrobkov, skrátil dodávateľský reťazec, zvýšil podiel spotreby regionálnych výrobkov a tak pomohol nárastu potravinovej a energetickej sebestačnosti regiónu. Skrátenie dodávateľského reťazca prostredníctvom spolupráce v logistike a zavedením spoločného skladovania a zásobovania môže znížiť náklady producentov a zvýšiť dostupnosť regionálnych produktov. Dôležitým aspektom je aj zvýšenie konkurencieschopnosti a ceny voči bežným dodávateľským reťazcom a štandardnej predajnej sieti. Rovnako sa debatovalo aj o význame výrobno-odbytového združenia producentov okresu Kežmarok.

Možnosti zriadenia predajných miest regionálnych výrobkov predniesol Ing. Milan Kuľanda, PhD. a spolu s producentmi sa diskutovalo o spoločných predajniach regionálnych producentov v regióne – v spolupráci so samosprávami a producentmi by mohli vzniknúť napr. v Kežmarku, Spišskej Belej alebo Poprade. Regionálni producenti aktuálne hľadajú prienik vo vytváraní spoločných predajní regionálnych produktov. Jedna z možností je aj plánovaná úprava mestskej tržnice na Baštovej ulici v Kežmarku. Mesto Kežmarok v spolupráci s MAS “Občianske združenie pre rozvoj regiónu SPIŠ” sa tak pri plánovanej prestavbe tržnice snaží vyjsť v ústrety potrebám regionálnych producentov a vytvoriť miesto nielen na odbyt ich produktov, ale aj na kultúrne a gastronomické podujatia. Projekt je aktuálne v stave prípravy projektovej dokumentácie a vizualizácií, prípravy rozpočtu a hľadania možných zdrojov financovania.

Ďalšou diskutovanou témou bola propagácia a predaj regionálnych produktov. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok predstavilo prítomným regionálnym producentom možnosti prezentácie na blížiacej sa slávnosti jari v Nestville Parku v Hniezdnom a zamýšľanom vytvorení tradičného podujatia – tzv. putovný deň otvorených dverí na jednotlivých farmách regionálnych producentov v okrese Kežmarok. Prvý ročník sa uskutoční už tento rok v júni na farme v Toporci, ďalšie ročníky budú na iných farmách. Takéto podujatie nielen ponúka možnosti prezentovania a spolupráce, ale aj zvyšuje predaj produktov.

Záverečná diskusia o Národnom potravinovom katalógu a možnej distribúcii produktov do stravovacích zariadení verejného sektora sa niesla v kontexte jeho reálneho prínosu pre regionálnych producentov. Prítomní producenti sa dohodli na ďalšom stretnutí v najbližších mesiacoch.

 


CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov