Mladí farmári z okresu Kežmarok sú zapojení do projektu FEAL

Poľnohospodári čelia rôznym výzvam. Ich primárna poľnohospodárska činnosť, je ovplyvnená nie len klimatickými zmenami, ale aj ekonomickými a administratívnymi rámcovými podmienkami, ktoré vznikajú z rozhodnutí a pravidiel vytvorených vo vzdialenom Bruseli. Ďalej riešia konflikt medzi vplyvom silnejúcej globalizácie a potrebou úzkeho prepojenia človeka s krajinou. Projekt FEAL sa zameriava na poskytnutie otvorených vzdelávacích nástrojov, ktoré vysvetľujú ako implementovať vedomosti o hodnotách krajiny do poľnohospodárskych činností malých, rodinných a mladých farmárov, a to na príkladoch prípadových štúdií o multifunkčných a udržateľných poľnohospodárskych aktivitách praktizovaných v rôznych typoch krajín Európy. Nadobudnuté vedomosti o hodnotách krajiny sa môžu transformovať do marketingových stratégií propagácie a predaja miestnych a regionálnych produktov a môžu prispieť k rozvoju turistického ruchu vidieckych oblastí Slovenska.

V rámci spolupráce Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok s Technickou univerzitou vo Zvolene sa do projektu FEAL podarilo zapojiť aj mladých farmárov z okresu Kežmarok. Výhody pre poľnohospodárov, ktorí spolupracujú na projekte sú:

  • možnosť propagácie vlastnej farmy (napr. web FEAL, tlačená brožúrka špeciálne pre mladých farmárov bude vydaná máj/jún 2018)
  • možnosť účasti na spoločných stretnutiach, kde doprava, ubytovanie a občerstvenie sú hradené z projektu FEAL
  • možnosť zasiahnuť do tvorby vzdelávacieho materiálu pre mladých farmárov (cez on-line dotazníky dávať podnety a nápady)
  • zabezpečenie kontaktov so zahraničnými farmármi

 

Viac informácií o projekte: www.feal-future.org @FEAL_ERASMUS  alebo  CPRR Kežmarok – Ing. Milan Kuľanda, PhD.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov