Propagácia kežmarského regiónu na ITF Slovakiatour 2020

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny mala svoje zastúpenie na výstave ITF Slovakiatour  a Danubius Gastro 2020, ktorá sa konala v dňoch 23. – 26. januára v priestoroch výstaviska INCHEBA v Bratislave. Na výstave sa zúčastnilo 732 vystavovateľov z 24 krajín a navštívilo ju 72 tis návštevníkov.

Na podujatí sa zúčastnilo CPRR okresu Kežmarok v zastúpení Ing. Gabrielou Bodnárovou  a regionálni producenti okresu  Kežmarok. Centrum sa odprezentovalo v stánku Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Výstavný priestor bol inšpirovaný tematikou roka 2020, ktorou je prezentácia a propagácia vidieka. Návštevníkov zaujali nielen pútavé fotografie prírodných scenérií, tradičná  ľudová hudba, množstvo propagačných materiálov, ale aj vyhodnotenie nominovaných subjektov cestovného ruchu a osobností NAJ v Prešovskom kraji. Počas kvízov získali návštevníci zaujímavé a hodnotné ceny.

Spracovala:

Gabriela Bodnárová

         

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov