Pútavé aktivity CPRR na Spišskom zemiakarskom jarmoku

Centrum podpory regionálneho rozvoja (CPRR) v spolupráci s regionálnymi producentmi aj tento rok pripravilo pútavý stánok s prezentáciou a ochutnávkou regionálnych produktov na Spišskom zemiakarskom jarmoku v Spišskej Belej. V stánku sa prezentovali 12 miestni producenti. Boli to výrobcovia medu, spracovatelia mlieka, mäsa, byliniek, lekváru, kapusty, spišských zemiakov, pekárskych a cukrárskych výrobkov.

V stánku sme privítali veľa návštevníkov a hostí. Osobitne spomenieme pána prezidenta Andreja Kisku, ktorý sám ochutnal produkty a vyzdvihol myšlienku spoločnej prezentácie regionálnych producentov a kvalitu výrobkov.

V rámci hlavného programu jarmoku bolo aj oficiálne otvorenie prvej regionálnej predajne v Spišskej Belej pod názvom REGIOSHOP- Regionálne potraviny. Prevádzkovateľom predajne je Stredná odborná škola potravinárska a technická so sídlom v Kežmarku. V predajni je možné si zakúpiť regionálne výrobky od producentov a farmárov typických pre región.  Myšlienka zriadenia predajne regionálnych producentov zaujala aj delegáciu z poľského mestečka Ožarow, ktorá by rada chcela niečo podobné aplikovať aj vo svojom regióne.

Spomínané aktivity CPRR sú súčasťou koncepcie podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku prostredníctvom Akčného plánu pre najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Zamerané sú na pomoc v oblasti marketingu a odbytu pre poľnohospodárov, prvovýrobcov, producentov. Cieľom aktivity bolo ukázať verejnosti, že aj v regióne sú výrobcovia, ktorý sa vedia spojiť, produkujú zdravé, kvalitné výrobky z miestnych komodít jedinečnej chuti a rozvojom miestnej ekonomiky poukazujú, že sa dá zachovať tradičná výroba a správať sa aj zodpovedne.

Text a foto: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

      

 

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov