Regionálne produkty na Spišskom zemiakarskom jarmoku

V rámci tohtoročného Spišského zemiakarského jarmoku, ktorý sa konal v sobotu 23. septembra 2017 v Spišskej Belej, pripravilo Centrum podpory regionálneho rozvoja (CPRR) odborný seminár a prezentáciu regionálnych produktov z okresu Kežmarok.

Počas prednášok na seminári, ktorý sa konal v dopoludňajších hodinách, vystúpili PhDr. Milan Gacík, vedúci Centra podpory regionálneho rozvoja, ktorý začlenil všetky prebiehajúce aktivity do rámca Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok. O význame značiek regionálnych produktov pre spotrebiteľov, producentov, miestnu ekonomiku a zamestnanosť rozprával JUDr. Milan Hagovský, riaditeľ Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier a o svoje skúsenosti s regionálnymi značkami na Slovensku a v zahraničí sa podelil ako zástupca Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín. Novú regionálnu značku kvality „Spišské zemiaky“ predstavil Ing. Marián Tokár, vedúci skúšobnej stanice ÚKSÚP Spišská Belá.

V prezentačnom stánku pracovníci CPRR pripravili priestor pre regionálnych producentov z okresu Kežmarok a ich výrobky – napr. mlieko a mliečne výrobky (syry a syrové torty, parenice, oštiepky, bryndza), mäso a výrobky (klobásy, šunky, škvarky, slanina, paštéta), pečivo, koláče, pirohy a pirôžky, včelie produkty (med, peľ, propolis) a výrobky z vosku, sušené bylinky a čaje, šípkový lekvár, pesto a tinktúra z medvedieho cesnaku a dokonca aj krojované bábiky. Spestrením bola nielen ochutnávka vystavených produktov, ale aj osobná účasť niektorých producentom. Hlavným výstupom je brožúrka „Katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok“, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu: Katalóg výrobcov regionálnych produktov.

Tento katalóg vznikol na základe vlastného zisťovania a návštev producentov v regióne. Katalóg ponúka prvý prehľad regionálnych výrobcov a ich produktov predovšetkým z oblasti potravinárskej výroby. Nájdete v ňom lokálne gastronomické špeciality, ale aj krojované bábiky. Hlavným cieľom je propagácia miestnych producentov a ich výrobkov. Dôraz sa kladie na tradičný spôsob výroby, jedinečnosť regiónu, citlivý prístup k prírode, starostlivosť o krajinu, originalitu výrobkov a využívanie lokálnych zdrojov. Tento katalóg je dôkazom, že v okrese Kežmarok existujú tradície a výrobcovia, ktorí sú schopní ponúknuť originálne a kvalitné produkty, schopné konkurovať ktorémukoľvek regiónu na Slovensku alebo aj v celej Európe.

Prezentácia regionálnych produktov sa konala aj v kontexte Svetového dňa cestovného ruchu, v rámci ktorého Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska predstavila nový produkt cestovného ruchu „Svätomariánsku púť – svetlo z Východu“.

Sprievodnou aktivitou bolo dotazníkové zisťovanie spotrebiteľského správania, nákupných zvyklostí a znalosti lokálnych značiek medzi účastníkmi jarmoku, ktorého výsledky budú vyhodnotené a zverejnené neskôr. Táto sonda nadväzuje na zisťovanie spotreby lokálnych surovín v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti verejných inštitúcií v okrese Kežmarok, v ktorom pracovníci CPRR zisťujú podiel domácich surovín na spotrebe zariadenia.

V rámci podujatia bol prečítaný aj „manifest Gruľka“, v ktorom sme verejne deklarovali svoj záujem o zvýšenie spotreby regionálnych produktov a Gruľko dostal šerpu od primátora Spišskej Belej JUDr. Štefana Bieľaka. Veríme, že aj na základe tohto podujatia budeme môcť v našom regióne už v krátkej dobe vo vyššej miere zužitkovať synergický a multiplikačný efekt využívania lokálnych produktov!

Fotodokumentáciu z podujatia nájdete nižšie, pracovníkov CPRR ľahko rozoznáte podľa rovnakých mikín s logom APROK 🙂

 

   

    

   

    

   

   

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov