Regionálni producenti z okresu Kežmarok chcú spolupracovať

V utorok 26. júna 2018 sa v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok uskutočnilo pracovné stretnutie regionálnych producentov z nášho okresu.

Hlavné témy stretnutia boli ohlasy zo Dňa Farmy Toporec, sortimentná skladba výrobkov regionálnych producentov do predajne v Spišskej Belej a možnosti podpory cez aktuálnu výzvu č. 32/PRV/2018Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 pre podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

Dni na Farme Toporec producenti, CPRR aj hlavný organizátor TIS FARMA TOPOREC zhodnotili ako veľmi úspešné podujatie. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sa ho zúčastnil dvojnásobný počet návštevníkov. Veľkom mierou k tomu prispel bohatý program pre všetky vekové kategórie a 12 regionálnych producentov z okresu Kežmarok, ktorí predstavili bohatý sortiment regionálnych produktov vrátane ochutnávok. Lákadlom bola aj pestrá tombola. Farma TIS Toporec do budúcnosti pripravuje ďalšie zopakovanie a Dni na Farme Toporec by sa mohli stať stálou súčasťou propagačné-predajných podujatí producentov v okrese Kežmarok a pravidelným miestnom stretávania sa záujemcov o chutné, kvalitné a zdravé regionálne potraviny a výrobky.

Ďalšou témou stretnutia producentov bola príprava predajne regionálnych produktov v Spišskej Belej ktorej garantom bude Stredná odborná škola, Kušnierska brána v Kežmarku. Predajňa by mala byť otvorená na jeseň roku 2018. Momentálne sa pripravuje sortimentná skladba produktov do predajne, prebiehajú rekonštrukčné práce a schválenie priestorov hygienou. Predajňa bude prioritne predávať produkty regionálnych producentov, ktorých podporuje CPRR. Predajňa bude mať novú vlastnú identitu podporujúcu predaj regionálnych produktov ktoré získajú označenie „Regionálny produkt Tatry-Spiš”. CPRR v spolupráci s ďalšími organizáciami rozvoja v regióne pripravuje pilotné spustenie certifikácie prvých produktov z regiónu na jeseň tohto roku.

Hlavnou témou stretnutia bola predstavenie podmienok výzvy programu rozvoja vidieka č. 32/PRV/2018 a spoločná diskusia o možnostiach zapojenia sa do tejto výzvy. Regionálni producenti prejavili záujem o takúto spoluprácu a sú ochotní ísť do spoločného projektu. CPRR v tomto bude poskytovať asistenciu pri príprave zámeru projektu s cieľom podporiť vznik krátkeho dodávateľského reťazca v okrese Kežmarok a širšom okolí.

Text a foto: Ing. Milan Kuľanda, PhD.

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov