Rezort vnútra pomôže obciam s vysporiadaním pozemkov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 6. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach – OPLZNP-PO5-2017-1.

Dátum vyhlásenia:  6. apríl 2017

Dátum uzavretia:  30. september 2017

Oprávneným prijímateľom národného projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Obciam, ktoré majú na svojom území rómske obydlia, pomôže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky s vysporiadaním pozemkov. Umožní mu to národný projekt Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (PDF, 525 kB), na ktorý je z Európskej únie vyčlenená alokácia 2 652 000 eur. Budúcim prijímateľom národného projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ministerstvo vnútra je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ).

Bližšie informácie k projektu : http://www.minv.sk/?vyzvania&sprava=vyzvanie-pre-narodny-projekt-podpora-obciam-smerujuca-k-vysporiadaniu-pravnych-vztahov-k-pozemkom-pod-romskymi-obydliami-v-romskych-osidleniach

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov