Rozšírené zasadnutie Kežmarskej rozvojovej rady

16. februára 2017 sa uskutočnilo rozšírené pracovné stretnutie Kežmarskej rozvojovej rady za účasti splnomocnenca Vlády SR pre NRO Antona Marcinčina v zasadačke Mestského úradu v Kežmarku.

Hlavnými témami bola informácia o presune agendy NRO na Úrad vlády SR, vyhodnotenie realizácie Akčného plánu pre rozvoj okresu Kežmarok, informácia o zriadení CPRR a jeho pláne činnosti.

CPRR©2019

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov