Seminár k sociálnemu podnikaniu

Dňa 12.06.2019 sa v Centre regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR KK) konal pracovný seminár k problematike zakladania a fungovania sociálnych podnikov podľa zákona č. 112/2018 Z.z. Seminár viedli konzultantky z Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Prešovský kraj – Zdenka Hudáková a Martina Drobňáková. Seminára sa zúčastnili pracovníci CPRR KK, zástupcovia samospráv, Úradu práce v Kežmarku, za podnikateľov prišiel predseda predstavenstva firmy Zastrova, a.s., pán Ľuboš Výrostek.

Cieľom seminára bolo ozrejmiť základné pojmy (sociálna ekonomika, sociálny podnik), vysvetliť a na konkrétnych príkladoch uviesť najdôležitejšie časti zákona, aby predovšetkým zástupcovia samospráv dostali čo najrelevantnejšie informácie potrebné pri zvažovaní založenia registrovaného sociálneho podniku. Konzultantky regionálneho centra, ale aj samotní účastníci sa zhodli na tom, že fungovanie sociálnej ekonomiky je mimoriadne dôležité najmä v menej rozvinutých okresoch s nízko kvalifikovanou pracovnou silou. Zároveň je ale potrebné, aby sa v mene lepšej implementácie niektoré ustanovenia zákona doplnili alebo pozmenili a najmä, aby sa sfunkčnili schémy financovania investičnej pomoci ako jedného z dvoch základných pilierov pri zakladaní subjektov sociálnej ekonomiky.

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Prešove zostáva aj do budúcna dôležitým partnerom CPRR KK pre potreby konzultovania aspektov zakladania a fungovania registrovaných sociálnych podnikov v rámci okresu Kežmarok.

Autor: Mgr. Igor André

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov