Seminár “Vplyv legislatívy a politík na rozvoj vidieka” v Nitre

V piatok 10. novembra 2017 sa v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil odborný seminár organizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov s názvom: „Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka“.

Za okres Kežmarok sa ho zúčastnili zástupcovia Centra podpory regionálneho rozvoja v Kežmarku, Okresného úradu v Kežmarku a Skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej. Témami seminára boli Reformovaná Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020, Aktivity SPPK pri tvorbe Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2020+, Národný potravinový katalóg, Národná potravinová legislatíva a politika a konkurencieschopnosť a Podpora rodinných fariem.

Program:

Prezentácie z podujatia nájdete tu:

Viac info:

Zdroj fotografie:

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov