Seminár “Sociálne podnikanie a možnosti jeho financovania”

Slovak Business Agency (SBA) organizuje odborný seminár pre podnikateľov na tému sociálneho podnikania, ktorý sa bude konať dňa 3. júla 2018 v Prešove.

Sociálna ekonomika, ktorej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych cieľov, narážala na Slovensku na nekompletnú legislatívu. Absentoval systém finančnej pomoci na podporu aktivít sociálnej ekonomiky, informovanosť o sociálnej ekonomike a jej nástrojoch. Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý komplexne upravuje sektor sociálnej ekonomiky.

Čo sa na odbornom seminári môžete dozvedieť:

  • čo je sociálny podnik?
  • ako založiť sociálny podnik?
  • akú podporu sociálneho podnikania možno očakávať?
  • aké sú schémy financovania sociálneho podniku?

Lektori:

  • Michal Polák – pracuje ako poradca ministra financií a ministra práce. Hlavnými okruhmi jeho činnosti je prehlbovanie európskej hospodárskej a menovej únie a podpora sociálneho podnikania prostredníctvom návratných finančných nástrojov
  • Peter Mészáros – je expertom v programe sociálnych inovácií v nadácii Green Foundation, vedie občianske združenie a spoločnosť 3lobit, ktorá využíva atribúty sociálneho podnikania. Je koordinátorom Ashoka pre Slovenskú republiku

Čas a miesto konania odborného seminára:

  • 3. júl 2018 od 9:00 do 13:00 v Národnom podnikateľskom centre Prešov, UniCentrum (2. poschodie), Kúpeľná 6, Prešov

Účastník musí byť podnikateľ, za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené až tri oprávnené osoby. Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Počet miest je limitovaný. Účasť na seminári je bezplatná.

Prihlasujte sa tu: https://goo.gl/7mRYwC

Viac informácií: www.pis.sk

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, je organizovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, ako súčasť Rastového programu v podaktivite 1.7 a 2.1.

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov