Spoločný seminár pracovníkov podporných centier NRO v Rožňave

 

V utorok 15. mája 2018 sa z iniciatívy rimavsko-sobotskej neziskovej organizácie CEROGEMA – Centrum rozvoja Gemera-Malohontu konalo prvé stretnutie pracovníkov centier podpory regionálneho rozvoja v priestoroch Koordinačného centra pre rozvoj okresu v Rožňave.

Zúčastnili sa ho pracovníci centier podpory regionálneho rozvoja, okresných a mestských úradov, Kežmarskej platformy pre sociálne začlenenie a ďalšíích regionálnych projektových, rozvojových a koordinačných centier a regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich v okresoch Kežmarok, Poltár, Revúca (Tornaľa), Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov na Topľou.

Na stretnutí boli hlavnými témami problémy a výzvy, s ktorými sa pracovníci centier podpory stretávajú vo svojej každodennej práci v najmenej rozvinutých okresoch. Vzájomne sa informovali o aktuálnom dianí v jednotlivých okresoch, predstavili svoje úspešné projekty a plány na najbližšie obdobie a podelili sa aj o ťažkosti a prekážky v implementácii niektorých opatrení.

Prítomní sa zhodli na potrebe užšieho networkingu medzi jednotlivými centrami podpory regionálneho rozvoja v NRO a spolupráci so Sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, benefitoch výmeny informácií, skúseností a dobrých príkladov z praxe. Vyjadrili snahu a ochotu k ďalšej vzájomnej komunikácii, spolupráci a konzultáciám.

 

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov