Stretnutie so zástupcami Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR

V stredu 29. novembra 2017 sa v Banskej Bystrici v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR,  zástupcov centier podpory regionálneho rozvoja a prednostov okresných úradov z tých okresov, ktoré už realizujú akčné plány (Kežmarok, Revúca, Poltár, Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš, Svidník, Sabinov, Vranov nad Topľou, Trebišov a Sobrance).

Hlavnou témou bolo rozdelenie kompetencií aktérov regionálneho rozvoja – centier podpory regionálneho rozvoja, okresných úradov a Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR za účelom koordinácie činností súvisiacich s implementáciou akčných plánov v jednotlivých najmenej rozvinutých okresoch. Za Úrad vlády SR sa stretnutia zúčastnili JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. – generálna riaditeľka Sekcie regionálneho rozvoja, Ing. Dominika Benická – riaditeľka Odboru podpory regionálneho rozvoja a PhDr. Tatiana Kmecová z kancelárie vedúceho Úradu vlády SR.

Kompetencie jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja sú zadefinované TU. Ďalšie informácie na www.nro.vlada.gov.sk.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov