Stretnutie CPRR so zástupcami ÚKSÚP a MsÚ Spišská Belá

V piatok 14. júla 2017 sa v priestoroch skúšobnej stanice Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Spišskej Belej konalo stretnutie členov tímu Centra podpory regionálneho rozvoja (CPRR) so zástupcami ÚKSÚP-u a Mestského úradu Spišská Belá. Hlavnými témami pracovného stretnutia boli vzájomné predstavenie činnosti jednotlivých inštitúcií, prezentácia konceptu regionálneho produktu a značky, informácia o stave príprav Spišského zemiakarského jarmoku a diskusia o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Za ÚKSÚP sa stretnutia zúčastnil Ing. Marián Tokár, vedúci skúšobnej stanice a za Mestský úrad Spišská Belá Veronika Ivančáková z Regionálneho turistického a informačného centra.

 

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov