Stretnutie k rozvoju cestovného ruchu na ľubovnianskom hrade

V piatok 23. marca 2018 sa na hrade v Starej Ľubovni z iniciatívy splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antona Marcinčina a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského, s podporu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš-Pieniny a Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a za účasti lokálnych aktérov cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnil okrúhly stôl za účelom diskusie k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok na tomto stretnutí zastupoval jeho riaditeľ PhDr. Milan Gacík.

Rozvoj cestovného ruchu je jednou z prioritných oblastí, ktorej sa chce Prešovský samosprávny kraj venovať v rámci podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podľa slov predsedu PSK Milana Majerského je „cestovný ruch oblasť, ktorá môže byť pre Prešovský samosprávny kraj veľkým hnacím motorom. Ak budeme spolupracovať, jeho prínos môže byť oveľa väčší ako je dnes“.

„Tento región je neuveriteľne bohatý. Otázka na nás je, aký spôsobom vieme toto bohatstvo zužitkovať pre jeho ďalší rozvoj a tvorbu pracovných miest,“ povedal splnomocnenec vlády pre podporu NRO Anton Marcinčin. VÚC má podľa splnomocnenca vlády nástroje, ktorými vie rozvíjať dostupnosť aj návštevnosť jednotlivých destinácií a zároveň môže byť dôležitým partnerom vlády v procese plánovania a rozhodovania o umiestňovaní finančných zdrojov a odstraňovaní bariér rozvoja.

Účastníci diskusie ocenili záujem PSK rozvíjať cestovný ruch ako jednu zo svojich priorít a označili za potrebné sformovanie jednotnej vízie pre rozvoj cestovného ruchu, stanovenie priorít v zmysle destinačného manažmentu, posilnenie manažérskych kapacít krajskej a oblastných organizácií cestovného ruchu, zlepšenie dopravnej infraštruktúry a posilnenie vzájomnej komunikácie, koordinácie a kooperácie medzi jednotlivými subjektmi. Zároveň žiadali vytvorenie lepšieho legislatívneho zázemia, odstránenie byrokratických bariér a lepšiu podporu poľnohospodárstva a malých farmárov, ktorí hotelom a reštauráciám dodávajú návštevníkmi žiadané lokálne produkty.

Za fungujúce a hodné väčšej podpory účastníci okrúhleho stola označili aj tvorbu a posilnenie lokálnych značiek. Pomoc očakávajú aj zo strany stredného školstva, ktoré pripravujú ich budúcich zamestnancov. Upozorňujú na to, že pri rozvoji cestovného ruchu treba myslieť nielen na návštevníka, ale aj na benefity pre miestnych ľudí žijúcich v turistických destináciách, aby z nich neodchádzali preč. Aktéri cestovného ruchu vidia význam investovať predovšetkým tam, kde už sú vybudované produkty cestovného ruchu, na ktoré sa dokážu naviazať ďalšie služby a vytvoriť tak synergiu. Zároveň upozorňujú, aby sa nezabúdalo ani na drobných hráčov, ktorým aj malá podpora dokáže výrazne pomôcť. Ďalšie stretnutie zainteresovaných aktérov sa uskutoční po letnej turistickej sezóne.

 

Viac informácií na stránkach: www.po-kraj.sk.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov