Stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády

 

Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa v priestoroch Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok uskutočnilo pracovné stretnutie generálneho riaditeľa sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky, pracovníkov Okresného úradu Kežmarok a zamestnancov Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok pod vedením PhDr. Milana Gacíka, riaditeľa CPRR Kežmarok.

Stretnutie viedol Ing. Ivan Ivančin, generálny riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja a zúčastnili sa ho aj Ing. Dominika Benická, riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja a pracovníci odboru podpory regionálneho rozvoja Ing. Narcisa Kolačkovská a Mgr. Ľuboš Ďubek. Okresný úrad zastupovali prednostka Ing. Veronika Havírová a odborná pracovníčka pre regionálny rozvoj Mgr. Veronika Gromanová.

Cieľom stretnutia bolo zabezpečenie efektívnejšieho spracovania žiadostí o regionálny príspevok a čerpania regionálneho príspevku a nadväzovalo na sériu stretnutí v ďalších centrách podpory regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch (Svidník, Trebišov a Vranov nad Topľou).

 

 

 

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov