Rozšírené zasadnutie Kežmarskej rozvojovej rady+

Rozšírené zasadnutie Kežmarskej rozvojovej rady