Regionálna značka a produkty

Katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok

Tento katalóg vznikol na základe vlastného zisťovania a návštev producentov v regióne. Katalóg ponúka prvý prehľad regionálnych výrobcov a ich produktov predovšetkým z oblasti potravinárskej výroby. Nájdete v ňom lokálne gastronomické špeciality, ale aj krojované bábiky. Hlavným cieľom je propagácia miestnych producentov a ich výrobkov. Dôraz sa kladie na tradičný spôsob výroby, jedinečnosť regiónu, citlivý prístup k prírode, starostlivosť o krajinu, originalitu výrobkov a využívanie lokálnych zdrojov. Tento katalóg je dôkazom, že v okrese Kežmarok existujú tradície a výrobcovia, ktorí sú schopní ponúknuť originálne a kvalitné produkty, schopné konkurovať ktorémukoľvek regiónu na Slovensku alebo aj v celej Európe.

Katalóg je súčasťou propagácie regiónu v súlade s komunikačnou stratégiou a opatreniami na podporu miestnej ekonomiky Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok.

V katalógu nájdete týchto lokálnych producentov:

 • TIS Farma Toporec – Rastislav a Ľuboš Regecovci
 • Pieninica-sušené bylinky z PIENIN – Lenka Kravcová
 • Dunajec s.r.o – František Hamráček
 • DluMed-včelárska farma zo Zamaguria – Július Dlugolinský
 • Salaš PIENINY – Milan Pichnarčík
 • Agrozami spol. s r. o. – Miroslav Zakopjan st.
 • Tatraprim s. r. o.
 • PD „Goral“ Veľká Franková
 • GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. – Jaroslav a Romana Gurovci
 • Syrové torty z Ľubice – Janka Kleinová
 • Med od Včelára – Martin Bašista
 • Osturnianske krojované bábiky – Mária Zavacká
 • Spišský šípkový lekvár z Vlkoviec – Rudolf Semaňák
 • Slovbys s. r. o. – Jaroslav a Lukáš Mačákovci
 • Regionálne združenie včelárov Východného Slovenska – Toporec
 • Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kežmarok
 • Domáce jahody spod Tatier – Mária Vidová

„Katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok“ spracovalo Centrum podpory regionálneho rozvoja, Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok a je voľne šíriteľný k dispozícii na stiahnutie tu: Katalóg výrobcov regionálnych produktov.

 


 

Regionálna značka kvality “Spišské zemiaky”

 

Postup pri podaní žiadosti:

 • vyplnenie žiadosti o zaradenie medzi regionálne produkty
 • odber priemernej – reprezentatívnej vzorky produktu
 • overenie kvalitatívnych vlastností, či daný výrobok spĺňa podmienky pre zaradenie do RP
 • vydanie osvedčenia – certifikátu pre daný RP
 • vyhotovenie a odovzdanie etikiet výrobcovi RP
 • zapísanie výrobku do zoznamu regionálnych výrobkov, uverejnenie výsledkov senzorických skúšok

 

Odber priemernej – reprezentatívnej vzorky produktu:

 • odoberá aspoň jeden člen komisie, prípadne komisiou poverená osoba za prítomnosti žiadateľa
 • najneskôr do 10 dní pred hodnotením vzorky komisiou
 • po odobratí skladuje vzorku vo vyhovujúcich podmienkach

 

Overenie, či daný výrobok spĺňa podmienky RP:

 • hodnotí najmenej trojčlenná komisia
 • členov navrhuje MS
 • senzorické skúšky podľa metodiky ÚKSÚP-u
 • RP – nie menej ako 60 bodov v týchto hodnotených kritériách:
  • vzhľad hľúz pred uvarením (max. 12 bodov)
  • vzhľad po uvarení (farba – max. 16 bodov)
  • vôňa (max. 8 bodov)
  • chuť a prehĺtavosť (max. 40 bodov)
  • pevnosť, varný typ (max. 16 bodov)
  • tmavnutie po uvarení (max. 8 bodov)
   • Spolu max. 100 bodov

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov