Integrované centrá začleňovania

Integrované centrá inkluzívnej výchovy a vzdelávania

Tieto centrá zabezpečujú celodenné aktivity pre deti a mládež s dôrazom na získanie základných zručností a návykov, ako aj manuálnych a technických zručností (dielne, športoviská, zdravotná prevencia a i.). Poskytujú zázemie na realizáciu neformálnych kurzov „praktického života“ pre starších.

  • prepojenie a podpora celodenného vyučovacieho procesu v materských a základných školách v spolupráci s komunitnými centrami a využitím asistentov učiteľa na dodatočné vzdelávanie „prospechovo slabších“ žiakov,
  • podpora celodenného výchovno-vzdelávacieho systému predovšetkým v marginalizovaných rómskych komunitách obyvateľstva je riešením, ktoré môže tieto problémy minimalizovať.

 

V rámci tejto aktivity bude vybudovaných:

  • 8 zariadení materských škôl ako integrovaných výučbových a vzdelávacích zariadení predškolskej výchovy vrátane podpornej infraštruktúry
  • 4 základné školy ako integrovaných vzdelávacie zariadenia vrátane podpornej infraštruktúry

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov