Subjekty sociálnej ekonomiky

Subjekty sociálnej ekonomiky

Realizácia minimálne 4 pilotných projektov zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky ako medzi trhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-prospešné práce v nasledujúcich oblastiach:

  • environmentálne projekty,
  • verejné priestory, permakultúra a zelená infraštruktúra,
  • dostupné sociálne bývanie,
  • dostupná verejná infraštruktúra.

CPRR©2019

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov