Tri centrá integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Vybudovanie a rekonštrukcia centier v rámci okresnej siete integrovanej zdravotnej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok – Spišská Belá – Spišská Stará Ves) a siete satelitných bodov zdravotnej a sociálnej starostlivosti v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti a zdravotným rizikom. Regionálne preferované sú centrá v Kežmarku, Spišskej Belej a Spišskej Starej Vsi.

Intervencia je súčasťou IROP, Investičnej priority č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ č. 2.1.2. MZ SR v rámci realizácie IROP už v súčasnosti spolupracuje s mestami v regióne a príslušnými VÚC na plánovaní a príprave intervencií v súlade so schválenými RIUS. Centrá budú integrovať funkciu zdravotnej starostlivosti, sociálnej starostlivosti a podpory zdravia.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov