Dopravná infraštruktúra

 

Stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok

Podopatrenie 16.1

Začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/77 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok.

 

Podopatrenie 16.2

Pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov