Centrá odborného vzdelávania a prípravy

Centrá odborného vzdelávania a prípravy budú môcť v obciach okresu s vysokou mierou nezamestnanosti a so sídlom miestneho podniku služieb (obecného podniku) zriaďovať pracoviská ako svoje tréningové centrá prípravy ľudských zdrojov. Obce budú vo vzťahu k stredným odborným školám a ich centrám zmluvným partnerom napomáhajúcim zabezpečovať vhodné podmienky pre riadne fungovanie týchto pracovísk. Obdobný vzťah bude môcť vzniknúť aj v prípade záujmu zamestnávateľa (podnikateľský subjekt, živnostník a pod.), ktorý bude mať záujem o zamestnanie nezamestnaných a odbornú prípravu potrebnú pre výkon požadovanej pracovnej pozície.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov