Kompetenčné centrum

Vytvorenie Centra poradenstva a služieb zamestnanosti (Kompetenčné centrum) ponúkajúceho kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre mladých vracajúcich sa zo zahraničia, služby pre trh práce, služby pre inkubačné programy a služby pre subjekty sociálnej ekonomiky.

V okrese Kežmarok bude vypracovaný pilotný projekt, v rámci ktorého bude riadenie poradenských kompetencií zabezpečované z jedného hlavného centra pre všetky zložky systému vrátane nových, inovatívnych a personalizovaných služieb pre zamestnanosť a rast v okrese Kežmarok s cieľom podporiť decentralizáciu a flexibilitu v prospech sprostredkovania, poradenstva a zamestnateľnosti ako klientsky orientovaných služieb, ale aj rozvoja a využívania sociálneho kapitálu okresu v súlade s rastom a potrebami miestnej ekonomiky s dôrazom na rozvoj ponukovej stránky doplnkových služieb.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov