Výtvarná súťaž pre deti žijúce v krásnych dedinkách

Spolok pre obnovu dediny vyhlásil pod záštitou Združenia miest a obcí Slovenska už 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou “Moja dedina, ako ju vidím ja”. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských, základných a základných umeleckých škôl vo veku od 3 do 15 rokov z celého Slovenska v troch súťažných kategóriách:

  • deti materských škôl (3-6 rokov)
  • deti zo základných škôl a ZUŠ (6-9 rokov)
  • deti zo základných škôl a ZUŠ (10-15 rokov)

Deti prostredníctvom svojich výtvarných prác môžu poukázať na to, prečo je život na dedine zaujímavý, kam vedú ich kroky na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi. Súťaž prebieha v termíne od 15. februára 2018 do 30. júna 2018. Viac informácií nájdete na stránkach www.obnovadediny.sk.

 

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov