Vyznamenanie pre Ing. Mariána Tokára (ÚKSÚP)

 

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná udelila dňa 13. decembra 2017 pri príležitosti životného jubilea rezortné vyznamenanie – zlatú medailu Ing. Mariánovi Tokárovi za propagáciu, udržiavanie a rozvoj zemiakarstva na Slovensku.

Pri tejto príležitosti aj generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Ing. Peter Rusňák, PhD. udelil Mariánovi Tokárovi srdečné poďakovanie za dlhoročnú vynikajúcu prácu v ÚKSÚP-e a zároveň mu k životnému jubileu poprial zdravie, energiu, rodinné šťastie, pohodu a pracovné úspechy. Ing. Tokár pracuje ako vedúci skúšobnej stanice ÚKSÚP-HOS v Spišskej Belej a súčasne aj plodinový špecialista pre zemiaky už 22 rokov – od 1. februára 1995.

K týmto želaniam sa pripájajú aj pracovníci Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok!

 

   

CPRR©2019

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov