Výzva MH SR na podporu malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch (NRO) – predmetom je podpora mikro, malých a stredných podnikov, ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR s cieľom:

  • udržať existujúce investície a pomôcť im v raste – motivovať MSP v NRO, aby rozšírili svoju činnosť
  • priviesť do NRO nové investície – motivovať MSP pôsobiace mimo NRO, aby realizovali nové projekty v NRO
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, teda aj náš okres Kežmarok.

 

Viac informácií nájdete na stránkach OP VaI:

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov