Výzva na podporu riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity je otvorená

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 18. decembra 2019 vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2020.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 750 000 €, termín uzávierky je 1. februára 2020. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Maximálna výška dotácie je 20 000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. 

Viac informácií: https://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-rok-2020

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov