Výzva na predkladanie ŽoRP

Žiadateľ môže podať žiadosť o regionálny príspevok len na základe vyhlásenej výzvy, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Kežmarku prostredníctvom svojej webovej stránky. V súčasnosti je vyhlásená výzva  na predkladanie projektov financovaných a spolufinancovaných z regionálneho príspevku. Termín na podanie žiadosti je od 17. 07. 2019 do 17. 08. 2019.

Výzva č.3/2019

Pre aktuálne informácie navštívte stránku Okresného úradu Kežmarku

V prípade otázok k výzve, neváhajte nás kontaktovať.

CPRR©2020

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov