Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

Vyhlásená dňa – 26. júna 2019

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 9. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 11. novembra 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 716 kB)

Prílohy k výzve:

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov