Zaregistrujte sa do Národného potravinového katalógu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), Potravinárskou komorou Slovenska (PKS) a Agrárnou komorou Slovenska (AKS) spúšťa “Národný potravinový katalóg”. Odborným garantom projektu je Výskumný ústav potravinársky NPPC.

Národný potravinový katalóg (NPK) je súborom nástrojov na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov a so zárukou dodržania nastavených štandardov, za ekonomicky najvýhodnejších podmienok. NPK kumuluje všetky ponuky a funguje ako katalóg, z ktorého bude možné nakupovať podobne ako v e-shope. Je členený komoditne, časovo a územne. Je určený primárne pre subjekty nakupujúce potraviny za verejné zdroje a tvorený na základe priebežného prieskumu trhu.

Prostredníctvom NPK bude môcť predávať každý dodávateľ, právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý ponúka potraviny a stravovacie služby. Nakupujúcim môže byť ktokoľvek, primárne bude NPK slúžiť predovšetkým osobám, ktoré nakupujú potraviny za verejné zdroje, teda najmä zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia a školské jedálne v materských, základných a stredných školách, stravovacie zariadenia zamestnancov verejnoprávnych inštitúcií a podobne a majú povinnosť pri nákupe potravín realizovať prieskum trhu.

Cieľom NPK je poskytnúť kupujúcim pestrú paletu potravín s vysokými kritériami bezpečnosti, kvality a výživovej hodnoty, ktoré si budú môcť pohodlne, flexibilne a priamo objednávať v požadovanom množstve a frekvencii. Implemetnácia NPK prináša:

  • unikátny elektronický nástroj verejného obstarávania na jednoduchý nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifikovaných dodávateľov
  • menej administratívy, väčší výber potravín, čerstvosť, flexibilitu a pohodlie obstarávania pre verejných obstarávateľov
  • väčšie možnosti pre lokálnych slovenských producentov potravín
  • potenciálny dosah až milión ľudí, stravujúcich sa vo verejných inštitúciách,
  • eliminovanie nebezpečných potravín, ktoré cestujú cez “polovicu” zemegule

Registrácia, ako aj obchodovanie cez NPK sú bezplatné. V prípade záujmu o pomoc pri registrácii do NPK prosím neváhajte kontaktovať CPRR Kežmarok. Návod, ako sa stať kvalifikovaným dodávateľom, nájdete tu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=395&id=12019. Viac informácií o NPK je na stránkach www.npkinfo.sk www.mpsr.sk.

Prezentácia NPK vo formáte PDF.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov