Kežmarská rozvojová rada

Vytvorenie Kežmarskej rozvojovej rady  kľúčovými subjektmi územnej spolupráce (samosprávy, inštitúcie, podniky, školy, subjekty územnej spolupráce) ako platformy hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu. Kežmarská rozvojová rada bude koordinovať aktivity implementácie Akčného plánu a celkového hospodárskeho a sociálneho rozvoja okresu, tvoriť platformu pre formulovanie kľúčových hospodárskych a sociálnych politík vrátane sociálnej integrácie na úrovni okresu, ako aj plniť funkciu koordinátora pre klastrové iniciatívy v okrese.

  • Kľúčoví partneri (gestor): mesto Kežmarok
  • Partneri: mestá a obce okresu Kežmarok, podnikateľské subjekty, školy, subjekty územnej spolupráce.

CPRR©2023

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov