Tematické platformy

KEŽMARSKÁ PLATFORMA PRE SOCIÁLNE ZAČLENENIE, N.O. (KEPLA)

  • Právny subjekt zastrešujúci aktivity opatrenia 12 Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok – „Pilotné programy svojpomocnej výstavby a prestupného bývania pre aktívnych“ v obciach Ihľany a Krížová Ves, ktoré sú zároveň zakladateľmi neziskovej organizácie
  • Cieľom je pomôcť postaviť 24 domových jednotiek – 18 v Krížovej Vsi v systéme svojpomocného prestupného nájomného bývania a 6 v Ihľanoch systémom svojpomocnej výstavby v osobnom vlastníctve financovanom formou mikropôžičiek
  • Riaditeľom KEPLA je Igor André, v správnej rade je Ján Turek (starosta obce Ihľany), Jozef Grivalský (predseda a starosta obce Krížová Ves), PhDr. Milan Gacík (vedúci CPRR, bývalý riaditeľ ÚPSVaR v Kežmarku), Ing. arch. Katarína Smatanová M.A.,PhD. (expertka na svojpomocnú výstavbu) a PaedDr. Michal Smetanka (expert na sociálnu ekonomiku)
  • KEPLA v úzkej spolupráci s vedením obcí a jej pracovníkmi (najmä s TSP a TP) koordinuje celý proces výberu rodín, kontroly pravidelného sporenia klientov, komunikácie s bankami, s projektantom a úradnými inštitúciami
  • Taktiež organizuje školenia pre budúcich stavebníkov v oblasti finančnej gramotnosti, základov stavebníctva, pre terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov poskytuje školenia metodiky „Mosty z chudoby“
  • Hradí financie na platy stavebných učiteľov pod dobu trvania výstavby, projektovú dokumentáciu a niektoré zariadenia a stroje potrebné pre realizáciu výstavby
  • Asistuje obciam pri zakladaní subjektov sociálnej ekonomiky (obecných sociálnych podnikov) a pomáha nastavovať celý systém podpory aktívnych občanov z radov dlhodobo nezamestnaných občanov
  • V súčinnosti s obcou zodpovedá za udržateľnosť a rozširovanie úspešného modelu kombinácie sociálneho bývania a zamestnávania do ďalších lokalít v Kežmarskom okrese

   

FOTO: Zasadnutie správnej rady KEPLA.

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov