Centrum udržateľnej energetiky (CUE) je súčasťou CPRR OK

Centrum udržateľnej energetiky (CUE) je súčasťou Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok (CPRR) – jeho aktívna činnosť začala v roku 2017, kedy sa riešeniu problematiky v oblasti energetiky začali venovať pracovníci CPRR po nadobudnutí konkrétnych znalostí v danej oblasti. Podstatou je poznanie regiónu, teda územia okresu Kežmarok, jeho danosti a potrieb v jednotlivých obciach.

Začali sme získavaním údajov priamo v teréne, kde plánujeme navštíviť každú jednu obec v okrese, zistiť tam údaje o každej budove v kategóriách:

  • administratívne budovy
  • školské budovy a zariadenia
  • zdravotnícke zariadenia a nemocnice
  • bytové domy
  • obchodné prevádzky

Tieto základne údaje sú nevyhnutné pre získanie informácie o skutočnej potrebe energií pre daný objekt. Následne sa budú navrhovať riešenia a pripravovať nízko-uhlíkovú stratégiu pre celý okres. V najbližšej dobe bude zverejnená výzva na prípravu nízko-uhlíkových stratégii – náš návrh je, aby v rámci okresu Kežmarok boli podané tri žiadosti, kde garantmi budú mestá Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, pričom ku každému mestu sme priradili určitý počet obcí.

V priebehu mesiaca marec bude prebiehať školenie našich pracovníkov CUE, ktoré následne využijeme na informovanie starostov, resp. vykonáme analýzu spotreby elektrickej energie a plynu v každej obci a navrhneme riešenie, resp. kde to nebude potrené len skonštatujeme stav. Ide čisto len o administratívne riešenie problému, resp. administratívnou cestou o úsporu peňazí, bez nákladov, keďže naši pracovníci sú zamestnancami CPRR.

Pripravujeme taktiež exkurziu pre primátorov a starostov miest a obcí a poslancov mestských/obecných zastupiteľstiev na miesta dobrej praxe – ide o to, aby sa zástupcovia obcí na vlastné oči presvedčili, že činnosť CUE nie je zbytočná, má veľký význam a aké sú možnosti ušetriť množstvo peňazí a súčasne riešiť zamestnanosť na svojom území. Ide o prezentáciu komunálneho energetického plánovania, či už v rakúskom Brucku, ale aj u nás na Slovensku či v Čechách.

 


Titulný obrázok – zdroj: www.onecommunityglobal.org

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov