CPRR začalo svoju činnosť v Kežmarku

V marci 2017 začalo svoju činnosť Centrum pre podporu regionálneho rozvoja, ktoré je výkonným orgánom pre implementáciu Akčného plánu a ďalších rozvojových aktivít, a slúži aj ako projektové stredisko pre prioritné programy, prípravu a implementáciu kľúčových aktivít – projektov Akčného plánu. Slúži na zabezpečenie úloh technického sekretariátu Kežmarskej rozvojovej rady, mediálnej a komunikačnej podpory, na podporu inkluzívneho verejného obstarávania samospráv a koordinovania prístupu k inkluzívnym programom.

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať!

CPRR©2022

Log in with your credentials

Zabudli ste prihlasovacie údaje?

Prejsť na panel nástrojov